Odťah vozidlaPrevoz vozidla do našej autoopravovne si vieme zabezpečiť vlastným vozidlom s prepravným prívesným vozíkom a v rámci našej réžie.

Drobnosť, ktorá sa počíta.

Go to top